• Khuyến mãi: Sử dụng 3 loại Banner cùng lúc, Quý khách hàng sẽ được miễn phí VIP Post.
mu fun
volam2
gametruyenky

Webgame H5 Webgame Free - Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura - Free VIP 2 + 500.000 KNB

NAH5

281951689_173978371728467_5572760706328406280_n.jpg

Naruto H5 Open S32 Haruno Sakura
Open
: 19h – 24/05/2022

Free VIP 2 + 500.000 KNB (nhận thư)
Giftcode hằng tuần tại Hội quán
Giftcode tân thủ: NAH5TANTHU

TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn

TOP ĐẤU TRƯỜNG
Top 1: 500 Vạn
Top 2: 400 Vạn
Top 3: 300 Vạn
Top 4-6: 200 Vạn
Top 7-10: 100 Vạn
TỔNG KẾT: 19h – 31/05/2022
=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://bit.ly/32RCZJF
=> Link game NAH5: http://na.michiogame.com

#Narutoh5 #Nah5 #Gameh5private #gamefreevip
 
Bên trên