• Khuyến mãi: Sử dụng 3 loại Banner cùng lúc, Quý khách hàng sẽ được miễn phí VIP Post.
gametruyenky

SRO Private SRO KHỔNG TƯỚC - MAP 110 FREE F10 - PHIÊN BẢN CÀY CUỐC - OPENBETA VÀO 10H NGÀY 17/09/2022 - KÍNH MỜI AE VÀO TRẢI NHIỆM

songhiep

New member
Thời gian mở server
17 Tháng chín 2022
Thông Tin Server
Thông Tin Máy Chủ Khổng Tước
APHATEST 8H NGÀY 07/9 /2022
OPEN 10H NGÀY 17/9 / 2022
Trang Chủ http://srokhongtuoc.net/
Nhóm Group https://www.facebook.com/groups/3374450262834264/
Free F10

Giải Thưởng Đua Tốp
top 1 = 3tr VND ( 50% nhận nhận silk nạp không khuyến mại) kèm 1 tile tự trọn ns+8
tốp 2 = 1tr5 VND ( 50% nhận silk không khuyến mại) kèm tile tự trọn và ns+6
top 3 = 500k VND ( 50% nhận silk không khuyến mại) kèm ns+5
top 4-10 ( mỗi giải nhận 3k silk )
Giới Hạn Giờ Chơi : 6H Xanh 1H Cam ( Ko Reset Time Bug Time 18h )
Shop Trang Bị Gacha : D1->D9
Cấp Độ : 110 (Asia)
Kỹ Năng : 327/327
Item : (Trang Bị D11 SON )
Item : Drop D11 )
Rate EXP/SP : ✗6
Rate Drop : ✗2
Rate Gold : ✗2
Trade Gold : ✗2
Khóa Boss Hệ Thống : Khóa Trong Thời Gian Đua Top
Giới Hạn ACC/IP : 6ACC/PC - 10ACC/IP
Giới Hạn Job: 2acc ✗ PC
Giới Hạn Time Job: 1h00 -> 8h00 Sang
Nasun Max : +8 20%
Item Max : +12 (2+)
Buôn 3 Thành : TA - HD - DH
Trade : Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng
Tỷ Lệ Mix Đồ
D11 : 1 -> 3 100% 4 80% 5 60% , 6 40% , 7 30% ->RanDom 10 Radom
Tỷ Lệ Mix Narun Max +8
1->4 100% - 5 50% - 6 30% - 7-8->RANDOM
- APHATEST
- SET ĐỒ CỘNG 10 CHƯA KÈM +2
- FULL MRHD
- NASUN 8
- 1LOG TÊN
- X2 NGÀY VÀNG BẠC
- 50 DCN
- 11 BSC
- 50 PHÙ NHANH
- 1 BER NHẶT ĐỒ 3 NGÀY
- OPEN
- 1LOG TÊN
- X2 NGÀY VÀNG BẠC
- 50 DCN
- 11 BSC
- 50 PHÙ NHANH
- 1 BER NHẶT ĐỒ 3 NGÀY
- 1 SET ĐỒ D7 +5 MAX BLUR
- TẠO NV LV 10
 
Bên trên