• Khuyến mãi: Sử dụng 3 loại Banner cùng lúc, Quý khách hàng sẽ được miễn phí VIP Post.
gametruyenky

SRO Private 💝 APHATEST IP : 103.116.104.193 💝 PORT : 15779 💝 Thông tin chính thức Map 110-D12 💝 Sro Private – Map 120 – D16 💝

chuyenngayxua

New member
APHATEST

IP : 103.116.104.193 | PORT : 15779
Thông tin chính thức Map 110-D12
💝💝💝💝💝💝Sro Hắc Long – Map 120 – D16💝💝💝💝💝💝
👉Alphatest: 10/09/2022
👉Open: 20h ngày Chu Nhat 11/09/2022
Thân !!
 
Bên trên